استاندارد ASTM A563

ASTM A 563

 ASTM A 563 استاندارد امریکایی اینچی مهره شش گوشی است معروف به مهره شش گوش HV که در سطح بین المللی کاربرد دارد. استاندارد متریک این مهره ASTM A 563 M میباشد.

شناسنامه پیچ ومهره همان علایم روی آن است که بیانگر استاندارد و نوع کاربرد آن است.

استاندارد ابعادی ، متریال ، درجه سختی وعملیات حرارتی از جمله مشخصات شناسنامه ای پیچ ومهره هاست.

مهره شش گوش ASTM A 563 در گریدهای B , A , O از جنس فولاد و در گریدهای DH , D , C

از جنس فولاد گاهی با عملیات سرمایشی وگرمایشی و در گرید های DH3,C 3 از جنس فولاد با مقاومت در برابر خوردگی گاهی با عملیات سرمایشی وگرمایشی تولید میشود.

مهره ها در استاندارد اینچی ASTM A 563 در چهار دسته زیر جای می گیرند :

1-     مهره های مربعی Square Nut

2-     مهره های معمولی Hex Nut

3-     مهره های سنگین Heavy Hex Nut

4-     مهره های ارتفاع بلند Hex Thick Nut

کلاس O در برگیرنده مهره های شش گوش معمولی ، کلاسهای DH , D , B , A در برگیرنده مهره های شش گوش معمولی /سنگین /بلند و کلاسهای DH3 , C در برگیرنده مهره های معمولی /سنگین و کلاس C در برگیرنده مهره های معمولی /سنگین  و کلاس C3 در برگیرنده مهره های سنگین هستند.

ASTM A 563 مهره مورد نیاز پیچ پرمقاومت سر شش گوش HV است که در صنعت ساختمان سازی و اسکلت های فلزی ، ماشین سازی ، کشتی سازی و ...کاربرد فراوان دارد . مهره های تابع این استاندارد ، گوشت دار تر و بلند تر هستند