تولید پیچ به روش فورج گرم

تولید پیچ به روش فورج گرم :

بطور کلی عملیات فورج به سه صورت فورج سرد ، فورج گرم ، فورج داغ انجام می گیرد.

فورج سرد در دمای اتاق یا حد اکثر تا 30 درصد دمای ذوب ، فورج گرم حد اکثر تا 50 درصد دمای ذوب و فورج داغ تا 75 درصد دمای ذوب امکان پذیر است .

میزان دقت پیچهای تولید شده در روش فورج گرم به اندازه فورج سرد نیست ، بنابراین بیشتر تولید کنندگان ، فورج سرد را ترجیح می دهند.

بسیاری از مزایای فورج گرم ، نقطه مقابل معایب فورج سرد هستند. مثلا در تولید پیچ به روش فورج گرم مزایای زیر قابل توجه است :

1-     مقرون به صرفه تر بودن تولید قطعات سایز متوسط و بزرگ در فورج گرم

2-     مراحل کار در فورج گرم کمتر از فورج سرد است یا به عبارت دیگر برای تولید پیچ و مهره در این روش فقط یکبار از قالب استفاده می شود و در نتیجه هزینه های قالب سازی ،کمتر خواهد بود.

3-     با افزایش دما و نرم شدن فلز در روش فورج گرم ،خیلی ساده تر می توان شکل دهی یک قطعه مستحکم را انجام داد .

4-     محدودیتی برای سایز و طول و تعداد قطعات نداریم.

عواملی نیز وجود دارند که توجه به آنها ممکن است تمایل سازنده را نسبت به فورج گرم کمتر نماید:

1-     نیاز به سیستم گرمایشی مناسب وکنترل دقیق آن

2-     اکسید شدن سطحی فلز و درنتیجه الزام اسید شویی قطعات

3-     کنترل قالبها درحین تولید برای اطمینان از کارکرد صحیح

4-     دقت ابعادی ، سرعت و تناژ پایین تر تولید نسبت به فورج سرد

5-     در صورتیکه عملیات حرارتی بعد از فورج انجام نشود ، ریز ساختارناهمگن بوجود خواهد آمد

برای تهیه پیچ به روش فورج گرم ، قطعه ای که قراراست تبدیل به پیچ شود ، در کوره قرار گرفته و گداخته می شود تا جایی که بتوان با اعمال ضربه و یا انواع پرس در قالب ، به کله ( سر ) پیچ  فرم داد.

قالبها نیز انواع مختلفی دارند که مبحث جدا گانه ای دارد.