استانداردهای DIN برای پیچ های شش گوش

در استاندارد DIN برای پیچ های با سر شش گوش از نظر ابعادی استاندارد هایی تهیه شده است. لیست زیر یک دسته بندی موثر برای مصرف این گونه پیچ هاست.

 

پیچ های سر شش گوش خودکار (Tapping bolts)

 

 کاربرد این پیچ در آسفالت و بتن و ورق های فلزی صنعتی که نیاز به اتصال محکم دارد است. این پیچ در پوشش های مختلف آبکاری سرد و آبکاری زرد و زاج کاری شده به بازار عرضه می گردد.

 

 پیچ سر ششگوش خودکار

پیچ های سر شش گوش واشر نما  (Flange bolts)

کاربرد پیچ های شش گوش فلنجی بیشتر در صنایع خودرو سازی و ماشین سازی است. در قطعاتی که دارای لرزش هستند بیشتر از این پیچ استفاده می گردد چرا که سطح تماس پیچ با قطعات بیشتر شده و عملا در لرزش های ناشی از کارکرد دستگاه احتمال کمتری برای بازشدن مهره دارد.

 

 

پیچ شش گوش واشر نما

پیچ های سر شش گوش فیت بولت (Fitting bolts)

 

پیچ سر شش گوش فیتنگ بولت

 

پیچ های سر شش گوش (Pre-tensioning bolts)

 

 

 

 

DIN 933

 

استاندارد DIN 933 

  DIN 931

 

استاندارد DIN 931

 DIN 601

 

DIN 609

 

DIN 6921

 

DIN 7968

 

DIN 7990