استانداردهای DIN برای پیچ های شش گوش سازه ها

پیچ های شش گوش با مهره  برای سازه های فولادی - Hexagon Head Bolts With Hexagon Nut For Steel Structures

 

DIN 6914-1989

DIN 7990-1989

DIN 7990-2008

پیچ های ساختمانی پیچ های ساختمانی پیچ های ساختمانی

DIN 7990-2017

DIN EN 14399(-2) 2015

DIN EN 14399(-8) 2016

پیچ های ساختمانی پیچ های ساختمانی پیچ های ساختمانی