استاندارد DIN 6915

مهره شش گوش DIN 6915

مهره شش گوش گل بزرگ اچ وی DIN 6915 استوانه ی رزوه شده شش گوشی است با مقاومت

واستحکام زیاد که در اتصالات اصطکاکی  که بار زیادی برآنها تحمیل میشود مورد استفاده قرار میگیرد.

این مهره در میزان گوشت وارتفاع وشکل تفاوتهایی با سایر مهره های شش گوش دارد . درشت است و ارتفاع بیشتری در قطر یکسان ، نسبت به مهره DIN 934 دارد وهمین تفاوت ، استحکام بیشتری را تضمین میکند.

سازه های فلزی بزرگ ، پروژه های نفتی وگازی  ،نیرو گاهها ، سد ها و صنایع سنگین از این مهره استفاده میکنند که معمولا با پیچ سر شش گوشHV  و واشر تخت HV با همین استاندارد ، استفاده میشود.

این مهره در سایزهای  M36 , M27 ,M24 , M22 , M20 , M16 , M12با ابعاد متفاوت در استاندارد

مربوطه ،تعریف و تولید شده و با توجه به اتصالات مختلف انتخاب و استفاده میشوند.