استاندارد DIN 6923

مهره واشردار DIN 6923 ، یک قطعه فلزی شش گوش واشردار در ضخامتهای متعدد

 M20 , M16 , M14 , M12 , M10 , M8 ,M6 ,M5  و یک سوراخ رزوه شده در

سایزهای متعددمیباشد که در استاندارد فوق تعریف و تشریح شده است .

این مهره به مهره فلنجی نیز معروف است .

این مهره شش گوش واشردار که تحت استاندارد DIN 6923 ساخته میشود ، در صنایع گوناگونی

مانند خودرو سازی به وفور استفاده میشود.

این مهره نیازی به مصرف واشر اضافه ندارد و شیارهای ایجاد شده روی واشر چسبیده به این مهره کمک زیادی در جهت استحکام اتصالات میکند .