استاندارد DIN 6927

مهره واشر دار DIN 6927 مهره شش گوشی است که در قسمت پایین آن واشر متصل گردیده است .   این واشر چون شعاع بزرگتری نسبت به مهره ی متصل به خود دارد، سطح مقطع بیشتری را میپوشاند . جنس این مهره ها آهنی یا فولادی یا استیل میتواند باشد و درصورت نیاز

با آبکاری مورد نیاز قابل عرضه میباشد.