استاندارد DIN 798 Class 5

DIN 798 مهره چهارگوش با ارتفاع زیاد است و یکی از موارد کاربرد آن بستن روی پیچهای ساختمانی  ( انکربولت ) است .

در این استاندارد مهره های به ارتفاع 30 و 38 و 45 و 53 و 60 و 70 و 80 و 90 و 100 و 112 و 125 و به ترتیب با قطرهای 24 و 30 و 36 و 42 و 56 و 64 و 6*72 و 6*80 و 6*90 و 6*100 تشریح شده اند.

DIN 798 کلاس 5 در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، ساختمان ، سازه ، اسکلت ، پل سازی ، سوله و .. کاربرد دارد .