واشر فنری چیست

 واشرهای فنری که منطبق با استاندارد DIN 127 ساخته میشوند ، معمولا با واشر تخت استفاده میشوند.

واشر فنری بخشی از اتصالات است که معمولا برای توزیع بار فشار پیچ ومهره استفاده می شود.

واشر فنری طبق دو استاندارد DIN 127  به صورت آهنی وخشکه فولادی و نیز DIN 6913 به صورت خشکه فولادی HV تولید میشوند البته برحسب نیاز امکان انجام آبکاری های لازم  وجود خواهد داشت.