مهره چهار گوش چیست

Square Nut

مهره چهارگوش مانند سایر مهره ها برای مهار اتصالات پیچی به کار میرود و چون سطح تماس آن

نسبت به مهره های شش گوش بیشتر است باعث استحکام بیشتر در زمان سفت کردن میشود.

درصنایع ریلی برای جلوگیری از چرخش ریل راه آهن زمانی که فشار اعمال میشود کاربرد دارد.

همچنین در کانالهای فلزی و کارهای سبک نیز مصرف میشود.

مهره های DIN 562 باریک ،DIN 557  که گوشه های آن کونیک دارد و DIN 798 مهره چهارگوش

که ارتفاع نسبی آن بلندتر است و روی پیچهای ساختمانی مثل انکر بولتها بسته میشود.

مهره چهارگوش دیگری به نام Weld Nut با استاندارد DIN 928 مهره جوشی نام دارد.

مهره هابه صورت سیاه و گالوانیزه سرد ، گرم ، داکرومات و استیل 3016 و 304 و.....تولید میشوند. برخلاف پیچها که معمولا به روش فورج سرد تولید میشوند ، مهره ها به روش فورج گرم با متریال

کم کربن تا پر کربن تولید میشوند که بیانگر کلاس مهره میباشد ولازم است هنگام استفاده مهره ها به این نکته توجه شود که حتما کلاس مهره با کلاس پیچ مورد استفاده یکی باشد یا کلاس مهره بالاتر باشد.