واشر چیست

WASHER:

واشر از جنس لاستیک یا فلز ساخته شده دایره ای یا مربع شکل است و بر حسب مورد برای هریک از موارد زیر ممکن است استفاده شود :

پخش فشار و بار پیچ ومهره ها

کاهش لرزش

جلوگیری از نشت مواد

 

بطور خلاصه استفاده از واشر برای حفظ دوام وامنیت انواع اتصالات ضروری است.

به دلیل اینکه نیروی اصطکاک بین پیچ ومهره کم است وقتی واشر را به این مجموعه اضافه میکنیم مقداراصطکاک را افزایش میدهد وهمین امر اجازه باز شدن مهره را نمیدهد.

عواملی که در تعیین قیمت واشر ها تاثیر دارند:

جنس واشر 

استحکام

مقاومت در برابرخوردگی و زنگ زدگی

کیفیت واستانداردهای رعایت شده

 

مشخصات هرواشر با عوامل زیر قابل بررسی است:

قطر بیرونی

قطر داخلی

ضخامت

استاندارد

 

واشرهای مورد استفاده در هرصنعت ، نوع ،گرید و استاندارد خاص خود را می طلبد . بنابراین برای سفارش وخرید واشر مناسب وبا کیفیت مطلوب حتما این نکات را مد نظر قرار می دهیم.

برای ساخت وتولید واشرها از آهن ،آلومینیوم ،برنج ،مس ، فولاد واستیل براساس استانداردهای

موجود استفاده می شود.

 

عناوین واشرها:

واشر تخت

واشر ضربه گیر

واشر مربعی یا چهارگوش

واشر لب پر

واشر فنری (قفلی ، لرزه گیر )

واشر آب بندی (سیل کننده )

واشر کروی

واشر بشقابی آجدار (هزارخار)

واشر خورشیدی (ستاره ای )

واشر برجسته

واشر موجی

واشر چاکنت

 

واشر تخت ساده :

 برای توزیع بارهای کم یابه عنوان فاصله انداز استفاده میشود.

 

واشر تخت ضربه گیر:

خاصیت ضربه گیری بیشتری دارد وبرای فلزات نرم مثل آلومینیوم به کار میرود.در این واشر قطر خارجی نسبت به واشر تخت ساده بیشتر است.

واشر مربعی (چهار گوش ) :

درفضاهای گوشه دار استفاده می شود.

 

واشر لب پر :

در جاهایی که محدودیت فضا هست اسفاده می شود.

 

واشر فنری :

این واشر خاصیت فنری دارد وزمانی که میخواهید پیچ ومهره در اثر ارتعاشات باز نشوند از این واشر استفاده می شود.

 

واشر آب بندی (سیل کننده ) :در اتصالاتی که خروج آب یا هوا محتمل باشد برای مهر وموم کردن ودرز بندی استفاده می گردد.

 

واشر کروی :

درصورت وجود حرکت جانبی واشر کروی مورد نیاز خواهد بود.واشرهای کروی از دوقسمت مکمل تشکیل میشوند  واجازخ حرکت تا سه درجه را می دهند.

 

واشر بشقابی آجدار :

در اتصالاتی که در گیری پیچ ومهره زیاد است استفاده می شود.

 

واشر خورشیدی :

در اتصالاتی که امکان استفاده از واشر فنری نباشد از واشر خورشیدی استفاده می شود.

 

واشر برجسته :

وقتی زیبایی کار برای شما مهم است، از واشر برجسته استفاده کنید.چون پیچ کاملا در واشر برجسته فرو می رود.

 

واشر قفلی دندانه داخلی:

سطح داخلی این واشر دندانه دار است.این واشر در کارهایی که فشار کمتری مورد نیاز است استفاده میشود.

بار وارد شده در این نوع واشر نسبت به بقیه واشر ها کمتر است.

واشر قفلی دندانه خارجی:

نسبت به واشر قفلی دندانه داخلی بار بیشتری را تحمل میکند.چون سطح مقطع بیشتری را پوشش می دهد.

 

واشر خورشیدی در صنعت وساختمان کاربرد های قابل توجهی دارد.

صنعت برق ، صنعت خودرو ، صنعت پتروشیمی وسازه های فلزی از واشر خورشیدی (واشر ستاره ای ) استفاده می کنند.

فرو رفتن لبه های دندانه ای شکل واشر خورشیدی در سطح اتصالات منجر به استحکام ودوام بیشتر اتصالات می شود.

واشر قفلی دارای دندانه هایی در داخل یا خارج از بدنه خود هستند که به آنها خارنیز میگویند.

واشرهای گوه ای:

نوعی دیگر از دسته واشرهای قفلی هستند.ودر مواردی که ارتعاش شدید باشد استفاده می شود.

 

واشر لب پر:

از دسته ی واشرهای تخت است.ودر مکانهای دارای محدودیت فضا استفاده می شود.

 

 

در ایران استاندارد اصلی مورد استفاده دین آلمان می باشد که تعیین کننده قطرداخلی قطر خارجی  وضخامت ومتریال ؟؟؟واشر می باشد.