مهره واشردار چیست

مهره ای که قسمت زیرین آن واشر چسبیده ، مهره واشردار نام دارد.

شیارهای نقش بسته روی قسمت واشر این مهره باعث میشود که مهره پس از قرارگرفتن در اتصال و محکم شدن حتی در اثر لغزش ، به سادگی باز یا شل نشود و بدین ترتیب اتصال با کیفیتی را تضمین می کند.

این مهره در صنایع زیادی از قبیل خودرو سازی ، برخی وسایل منزل نظیر لوستر و....نیز مصرف زیاد دارد .