استاندارد DIN برای پیچ و مهره و واشر

در این صفحه می خواهیم محدوده کار تی تی بولت را به وسیله استانداردها مشخص کنیم. این بخش مربوط به استاندارد های DIN می شود اساس این استاندارد ها بر پایه اشکال هندسی محصول شکل گرفته اند.هر کار فنی به واسطه انجام کارهای استاندارد محصول قابل قبولی را به بازار مصرف ارایه می کند. تی تی بولت با اعمال استانداردهای جهانی و معتبر سعی در تولید محصولات باکیفیت دارد. تولید محصولات فولادی در بخش پیچ و مهره دارای استانداردهای متنوعی است که در مرور زمان استانداردهای کاملتری تدوین و گرد آوری می شوند. با قدیمی شدن استاندارد بهتر است شرکت تولید کننده از استانداردهای جدید برای ادامه تولید خود استفاده کند چرا که استاندارد های جدید معایب استانداردهای قبلی را کمتر و یا برطرف می کند.

 

استاندارد DIN

 

این کلمه اختصاری (DIN) برگرفته از مخفف کلمات (Deutsches Institut für Normung) است . یعنی انستیتو استاندارد های آلمان. در سال 1917 در کشور آلمان در باره استاندارد سازی پایه گذاری شد.

 

ساختمان استاندارد دین آلمان

 

 این موسسه وظیفه ایجاد استانداردهای مختلفی از جمله استانداردهای پیچ و مهره را دارد.

 

لوگوی استاندارد آلمانی DIN

ما استاندارد های مربوط پیچ و مهره و واشر و پین و خار و پرچ و میخ و فنر و قلاب و بست و برخی از ابزار ها را در اینجا برای شما گرد آوری کرده ایم تا با دانشی بهتر بتوانید قطعه و ابزار مناسب خود را انتخاب نمایید.

 

استانداردهای DIN برای پیچ ها

 

استانداردهای DIN پیچ های شش گوش - Hexagon head bolts

 

 • پیچ های شش گوش خودکار - Tapping bolts
 • پیچ های شش گوش واشر نما - Flange bolts
 • پیچ های شش گوش فیت بولت - Fitting bolts
 • پیچ های شش گوش - Pre-tensioning bolts

 

 استانداردهای DIN برای انواع سر مختلف پیچ - Bolts various head shapes

 

 • پیچ های سر استوانه ای - Cylinder bolts
 • پیچ های سر مثلثی - Three headed bolts
 • پیچ های قفلی - Lock bolts
 • پیچ های سر چکشی - Hammer head bolts

 

 استاندارد های DIN برای پیچ های سوکتی ششگوش و ستاره ای - Hexagon socket screws and Torx screws

 

 • پیچ های با سر کروی - Ball head screws
 • پیچ های با سر استوانه - Cylinder head screws
 • Retighting screws  

 

 استانداردهای پیچ های متری - Metric screws

 

 • Toggle screws
 • پیچ های مخصوص آهن - Metal screws
 • پیچ های تنظیم - Adjustment screws
 • پیچ های باله دار - Wing screws

 

استانداردهای DIN برای پیچ های چوب - Screws in wood

 

 • Back wall screws
 • Construction screws
 • پیچ های دوسر رزوه چوب به آهن - Wood threaded bolts
 • پیچ های چوب - Wood screws  

 

استاندارد پیچ برای پیچ های ورق های فلزی - Screws in Sheet Steel

 

 •  With a spire
 • Without a spire  

 

 استاندارد DIN برای پیچ های سر مته ای - Self-drilling screws

 

 • پیچ های سرمته ای - Drilling screws
 • پیچ های باله دار - Wing-set screws
 • پیچ های خودکار چوبه به آهن خود برشی - Self-cutting screws
 • Thread-cutting screws

 

استاندارد های DIN برای پیچ های خودکار - Self-Threading screws

 

 • TT screws
 • Wire clamps
 • Studs
 • Brackets,Threaded rods

 

استانداردهای DIN مهره ها

 

استاندارد های DIN برای مهره ها (Nuts)

 

 • Hexagon nuts
 • Cap nuts
 • Lock nuts
 • welding nuts
 • JAM NUTS
 • K LOCK NUTS
 • FLANGE NUTS
 • SLOTTED HEX NUTS
 • WING NUTS
 • T NUTS
 • SQUARE NUTS
 • COUPLING NUTS

 

استاندارد های واشر

 

 استانداردهای DIN برای واشرها(Washers)

 

 • Flat washers
 • Sealing washers
 • Spring washers
 • Lock washers
 • Closing plates

 

استانداردهای پین

 

 

استاندارد های DIN برای پین ها (Pins & Keys)

 
Rivets, Nickel pins, Split pins, Clevis pins, Feather keys

Blind rivet technique

 
Blind rivet bolts, Blind rivets, Blind rivet nuts

 

استاندارد های خار

 

ASTM A36 Carbon steel shapes, plates, and bars in general structural purposes.
استاندارد فلزات
ASTM A572 High strength, low-alloy structural steel shapes, plates, and bars.
استاندارد فلزات
ASTM A588 High strength, low-alloy structural steel improved atmospheric corrosion resistance.
استاندارد فلزات

 

استانداردهای پرچ و میخ

 

ASTM F844 Unhardened, general purpose, flat washers.
استاندارد واشرها
ASTM F436 Hardened steel washers.
استاندارد واشرها
ASTM F959 Compressible washer type direct tension indicators (DTIs) in diameters 1/2 to 1-1/2 inches
استاندارد واشرها
ASTM F2437 Compressible washer type direct tension indicators (DTIs) in diameters 1/4 to 2-1/2 inches
استاندارد واشرها

 

 

 

 

استاندارد فنرها

 

Springs  
Tension springs
   
 
   
 

 

 

 

 

استاندارد قلاب ها

 

Hoisting, Clamps & Hooks  
Eye bolts, Eye nuts, D-shackles, Span swivels, Steel wire clamps
   
 
   
 

 استاندارد بست

Cable clamps, Pipe clamps & Hose clamps  
Clips Tyraps, Clamping plates, Pipe clamps, Hose clamps
   
 
   
 

 

 

 

UNC-UNF-WW-INCHFIJN EN-LEFT  
Adjusting screws, Sealing plugs, Banjo bolts, Threaded rods, Nuts, Bolts, Grease nipples
   
 
   
 

 

 استاندارد DIN ابزارها

 

ferrofast.nl/en-standards

Tools & Grease Nipples  
Toggle screws, Toggle nuts, Allen wrenches, Grease nipples, Snake eyes, L-keys
   
 
   
 

 

 

 

علامت تجاری استاندارد آلمان

 

کاشی نمادین استاندارد دین آلمان

 

 

 

 • پیچ های شش گوش خودکار - Tapping bolts
 • پیچ های شش گوش واشر نما - Flange bolts
 • پیچ های شش گوش فیت بولت - Fitting bolts
 • پیچ های شش گوش - Pre-tensioning bolts

 

 استانداردهای DIN برای انواع سر مختلف پیچ - Bolts various head shapes

 

 • پیچ های سر استوانه ای - Cylinder bolts
 • پیچ های سر مثلثی - Three-headed bolts
 • پیچ های قفلی - Lock bolts
 • پیچ های سر چکشی - Hammer head bolts

 

 استاندارد های DIN برای پیچ های سوکتی ششگوش و ستاره ای - Hexagon socket screws and Torx screws

 

 • Ball head screws
 • Cylinder head screws
 • Retighting screws  

 

 استانداردهای پیچ های متری - Metric screws

 

 • Toggle screws
 • Metal screws
 • Adjustment screws
 • Wing screws  

 

استانداردهای DIN برای پیچ های چوب - Screws in wood

 

 •   Back wall screws
 • Construction screws
 • Wood threaded bolts
 • Wood screws  

 

استاندارد پیچ برای پیچ های ورق های فلزی- Screws in Sheet Steel

 

 •  With a spire
 • Without a spire  

 

 استاندارد DIN برای پیچ های سر مته ای - Self-drilling screws

 

 •  Drilling screws
 • Wing-set screws  
 •   Self-cutting screws
 •  Thread-cutting screws  

 

استاندارد های DIN برای پیچ های خودکار - Self-Threading screws

 

 •  TT screws
 •   Studs, Wire clamps
 • Brackets,Threaded rods

 

استانداردهای DIN مهره ها

  

استاندارد های DIN برای مهره ها (Nuts)  
 Hexagon nuts,Cap nuts,Lock nuts,welding nuts,JAM NUTS,K LOCK NUTS, FLANGE NUTS,SLOTTED HEX NUTS, WING NUTS, T NUTS, SQUARE NUTS, COUPLING NUTS
   
 
   
 

 

استاندارد های واشر

 

 

استانداردهای DIN برای واشرها(Washers)

 
Flat washers, Sealing washers, Spring washers, Lock washers, Closing plates
   
 
   
 
   
 

 

استانداردهای پین

 

 

استاندارد های DIN برای پین ها (Pins & Keys)

 
Rivets, Nickel pins, Split pins, Clevis pins, Feather keys

Blind rivet technique

 
Blind rivet bolts, Blind rivets, Blind rivet nuts

 

استاندارد های خار

 

ASTM A36 Carbon steel shapes, plates, and bars in general structural purposes.
استاندارد فلزات
ASTM A572 High strength, low-alloy structural steel shapes, plates, and bars.
استاندارد فلزات
ASTM A588 High strength, low-alloy structural steel improved atmospheric corrosion resistance.
استاندارد فلزات

 

استانداردهای پرچ و میخ

 

ASTM F844 Unhardened, general purpose, flat washers.
استاندارد واشرها
ASTM F436 Hardened steel washers.
استاندارد واشرها
ASTM F959 Compressible washer type direct tension indicators (DTIs) in diameters 1/2 to 1-1/2 inches
استاندارد واشرها
ASTM F2437 Compressible washer type direct tension indicators (DTIs) in diameters 1/4 to 2-1/2 inches
استاندارد واشرها

 

 

 

 

استاندارد فنرها

 

Springs  
Tension springs
   
 
   
 

 

 

 

 

استاندارد قلاب ها

 

Hoisting, Clamps & Hooks  
Eye bolts, Eye nuts, D-shackles, Span swivels, Steel wire clamps
   
 
   
 

 استاندارد بست

Cable clamps, Pipe clamps & Hose clamps  
Clips Tyraps, Clamping plates, Pipe clamps, Hose clamps
   
 
   
 

 

 

 

UNC-UNF-WW-INCHFIJN EN-LEFT  
Adjusting screws, Sealing plugs, Banjo bolts, Threaded rods, Nuts, Bolts, Grease nipples
   
 
   
 

 

 استاندارد DIN ابزارها

 

ferrofast.nl/en-standards

Tools & Grease Nipples  
Toggle screws, Toggle nuts, Allen wrenches, Grease nipples, Snake eyes, L-keys
   
 
   
 

 

 

 

علامت تجاری استاندارد آلمان

 

کاشی نمادین استاندارد دین آلمان